Facilities & Services
  • Ambulans / Kecemasan
    +603 4141 3018
  • Talian am
    +603 4141 3000
 

 

Cari Mengikut
Semua Kemudahan
Perkhidmatan Klinikal Utama
Perkhidmatan Klinikal & Diagnostik
Kemudahan Umum
Hubungan kecemasan
Gleneagles Hospital Kuala Lumpur
Ambulans / Kecemasan
+603 4141 3018
Pilih Hospital
Click to know more!