Langkah Keselamatan
  • Ambulans / Kecemasan
    +603 4141 3018
  • Talian am
    +603 4141 3000

Prosedur Kesediaan dan Keselamatan komprehensif kami telah disediakan sejak permulaan wabak COVID-19 untuk memastikan pesakit dan kakitangan dilindungi dengan baik.

Pelan keselamatan kami disediakan untuk kebaikan anda

Pelan Kesediaan dan Keselamatan yang luas yang dibangunkan oleh pasukan perunding pelbagai disiplin dan pasukan pengurusan telah memainkan peranan penting dalam pengesanan awal kes COVID-19 di hospital.

Pelan ini memerlukan langkah-langkah berikut untuk memastikan pesakit dan kakitangan dilindungi dengan baik dan mencegah penularan COVID-19

01 Pemeriksaan dan triaj di pintu masuk hospital dan A&E
01 Kakitangan dilengkapi dengan peralatan perlindungan diri
02 Pembersih tangan berasaskan alkohol disediakan
03 Kawasan sentuhan kerap sentiasa dibersihkan
04 Langkah-langkah penjarakan fizikal diamalkan dengan ketat
05 Tanda jarak fizikal pada lantai lif


01 Pemeriksaan dan triaj di pintu masuk hospital dan A&E
01 Kakitangan dilengkapi dengan peralatan perlindungan diri
02Pembersih tangan berasaskan alkohol disediakan
03 Kawasan sentuhan kerap sentiasa dibersihkan
04Langkah-langkah penjarakan fizikal diamalkan dengan ketat
05Tanda jarak fizikal pada lantai lif
We keep you safe and comfortable

As a leading private hospital in Malaysia, it is our priority to ensure our patients and visitors’ peace of mind. Drive-thru COVID-19 test and medications delivery services are available for greater convenience and comfort.

Penjagaan kesihatan dimudahkan untuk anda

Untuk memastikan penjagaan berterusan kami, kami telah melancarkan eHealthChat dan eHealthConsult sebagai perkhidmatan nilai tambah untuk membantu pesakit yang tidak dapat melawat hospital kami.

eHealth ialah platform dalam talian yang mudah digunakan, peribadi dan terjamin yang menghubungkan pesakit kepada pakar pilihan mereka dari keselesaan di rumah.

Klik di sini untuk menempah janji temu.
Kami Mahu Anda
#BeAware BeSafe
Jadilah Sihat

Dengan ketidakpastian COVID-19, lebih baik kita menjaga diri dengan dilindungi dan bersedia untuk jangka masa panjang. Kami akan memainkan peranan kami sebagai hospital pakar khusus di Malaysia dengan terus mempertingkatkan langkah keselamatan dari semasa ke semasa, untuk memastikan pesakit dan kakitangan kami dilindungi dengan baik.

Hubungan kecemasan
Gleneagles Hospital Kuala Lumpur
Ambulans / Kecemasan
+603 4141 3018
Pilih Hospital