Pengebilan & Pembayaran
  • Ambulans / Kecemasan
    +603 4141 3018
  • Talian am
    +603 4141 3000

Insurans dan Bil

Insurans Kesihatan dan Perubatan Bergabung Antarabangsa

Senarai syarikat insurans yang diterima di Gleneagles Kuala Lumpur:

Senarai abjadSyarikat insurans
AAIAAllianz Life InsuranceAsia Assistance NetworkAXA Affin Life Insurance
CCompumed
Ee-MasEtiqa Life InsuranceEtiqa Takaful Berhad
GGreat Eastern Life Insurance
HHealth ConnectHealthMetricsHong Leong AssuranceHong Leong MSIG Insurance
IIntegrated Health Plans Sdn Bhd (IHP)
MMediexpressMicareMedilinkMitsui SumitomoMiyacare
PPM CarePraAssistPrudential Assurance Malaysia BerhadPrudential BSN Takaful Berhad
SSelCare
TTejani Emergency AssistanceTokio Marine Life Insurance
ZZurich Insurance Prudential Assurance Malaysia Berhad

Jika anda ingin menggunakan polisi insurans anda untuk penjagaan kesihatan dan perubatan di Gleneagles Kuala Lumpur, hubungi wakil insurans anda untuk meminta Surat Jaminan (GL) sah yang ditujukan kepada:

Meja Perkhidmatan Insurans;
Gleneagles Kuala Lumpur
282 & 286,
Jalan Ampang,
50450 Kuala Lumpur,
Malaysia

Setelah GL awal diperolehi, sila fakskannya kepada kami di +603-4141 3011. Untuk bantuan lanjut berkenaan permintaan untuk Surat Jaminan (GL), sila hubungi Perkhidmatan Insurans kami di +603-4141 3007

Hubungan kecemasan
Gleneagles Hospital Kuala Lumpur
Ambulans / Kecemasan
+603 4141 3018
Pilih Hospital