Pengebilan & Pembayaran
  • Ambulans / Kecemasan
    +6088 518 911
  • Talian am
    +6088 518 888

Insurans dan Bil

Insurans Kesihatan dan Perubatan Bergabung Antarabangsa

Senarai syarikat insurans yang diterima di Gleneagles Kuala Lumpur:

Senarai abjad Syarikat insurans
A AIA AIA EB Asia Assistance ASP Medical Clinic
C Compumed
E e-Mas Etiqa
G Great Eastern
H Health Connect
I Integrated Health Plans Sdn Bhd (IHP) International SOS
M Mediexpress Micare
P PAMB PMCare Pru BSN

Jika anda ingin menggunakan polisi insurans anda untuk penjagaan kesihatan dan perubatan di Gleneagles Kuala Lumpur, hubungi wakil insurans anda untuk meminta Surat Jaminan (GL) sah yang ditujukan kepada:

Meja Perkhidmatan Insurans;
Gleneagles Kuala Lumpur
282 & 286,
Jalan Ampang,
50450 Kuala Lumpur,

Malaysia

Setelah GL awal diperolehi, sila fakskannya kepada kami di +6088–518 889. Untuk bantuan lanjut menerkenaan genai permintaan untuk Surat Jaminan (GL), sila hubungi Meja Perkhidmatan Insurans kami di +6088–518 888Hubungan kecemasan
Gleneagles Hospital Kota Kinabalu
Ambulans / Kecemasan
+6088 518 911
Pilih Hospital